Incasso buitenland

Incasso buitenland

Het voor elkaar krijgen dat uw buitenlandse klanten tijdig betalen kan soms heel lastig zijn want u heeft te maken met een andere taal, andere wetgeving, verschillen in cultuur en vaak ook met afwijkende betalingsgewoontes. De risico’s zijn hierdoor veel groter dan bij debiteuren uit eigen land. Goede kennis over incasseren in het buitenland is in deze gevallen dan ook van essentieel belang. Ons kantoor kan u daar uitstekend bij van dienst zijn. Door onze jarenlange internationale incasso-ervaring zijn wij in staat voor ieder land de meest geschikte incassoprocedure te selecteren. Ook wanneer wij samenwerken met een incassopartner uit het buitenland blijven wij uw vaste aanspreekpunt. Uw vaste zaakbehandelaar bewaakt de voortgang van de incassoprocedure, begeleidt vanuit Nederland alle incasso-activiteiten en neemt een eventuele taalbarrière weg.

 

No cure no pay

Wij verzorgen de incasso van uw vorderingen in het buitenland geheel op no cure no pay basis. Dit betekent dat, indien wij er onverhoopt niet in mochten slagen om uw vordering in het buitenland te incasseren, u in dat geval in het geheel niets in rekening wordt gebracht. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid netwerk van professionele incassopartners in praktisch alle Westerse landen die wij inschakelen als wij er zelf niet in geslaagd zijn om de vordering in het buitenland te incasseren. Het voordeel hiervan is dat uw buitenlandse debiteur in zijn eigen taal wordt benaderd waardoor de impact van de incassoprocedure veel groter is. Daarnaast is onze buitenlandse incassopartner volledig op de hoogte van de nationale wetgeving, heeft toegang tot diverse informatiebronnen en kan daardoor effectief optreden. Wij hebben met al onze buitenlandse incassopartners strikte no cure no pay afspraken, dus als zij er onverhoopt niet in mochten slagen de vordering voor u te incasseren worden u in het geheel geen kosten in rekening gebracht. Afhankelijk van de situatie en de hoogte van de vordering zal dan vervolgens bekeken worden of het zinvol is om een gerechtelijk traject in te gaan. De kosten en voorwaarden hiervan zijn per land verschillend en worden altijd van te voren aan u doorgegeven. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt nimmer een procedure gestart.